ECSET

Kézikönyv

Tagok

A tagokról általánosságban a következő adatokat tartjuk nyilván:

 • ECSET kód: az ECSET-ben tárolt tagok egyedi azonosítója. Formátuma: AB01234-5 - két betű, négy szám, majd egy karakter, ami lehet szám, vagy beállítható szövetségenként egységesen (pl. RMCSSZ-nél -E, KáMCSSZ-nél -K). A rendszer véletlenszerűen generálja a tag létrehozásakor, későbbiekben nem változtatható.
 • Név: előtag: pl. dr., ifj.; vezetéknév (kötelező); keresztnév (kötelező); becenév
 • Nem (kötelező)
 • Státusz (kötelező): lehet aktív, inaktív, illetve törölt. Aktívnak a tagdíjfizető tagokat tekintjük, inaktívnak azon tagokat akiknek tagi jogviszonya nem lett hivatalosan megszüntetve, de a létszámokba nem kívánjuk beszámítani. Az inaktív tagok törölhetőek, ezáltal a felületről nem lesznek hozzáférhetőek az adataik.
 • Jogviszony (kötelező): szövetségenként létre lehet hozni kategóriákat igény szerint, legalább egyet (pl. tag, újonc, működő tag, felnőtt tag). Ha szükséges, kisebb fejlesztésekkel lehet egyedi szabályokat beállítani, pl. melyikről mire, milyen feltételekkel lehessen módosítani, például MCSSZ tagoknál 18 évnél idősebb tagnál működőről tagról felnőtt tagra állítható a jogviszony.
 • Születési dátum (kötelező)
 • Születési/leánykori név
 • Születési hely
 • Anyja leánykori neve
 • Felekezet
 • Email
 • Telefonszám
 • Cím (ország; irányítószám; település; utca, házszám)
 • Anyja adatai (név, telefonszám, emailcím)
 • Apja adatai (név, telefonszám, emailcím)
 • Kép
 • Adatvédelmi nyilatkozat (kiskorúak esetében, általában a csapatparancsnok tölti fel)

Ezen túlmenően szövetségenként felvehetőek további adatmezők igény szerint, pl. igazolványszámok. Beállítható, hogy ezen további adatmezők kitöltése kötelező legyen-e, és egyedinek kell-e lenniük, ez esetben ha egy tagnál beállításra került egy érték, azt más tagnál nem lehet felvenni.

Minden tag egy csapathoz van hozzárendelve. A tagok hozzárendelhetőek egy vagy több őrshöz.

Fontos, hogy a szövetségek, mint adatkezelők rendelkezzenek jogalappal a személyes adatok tárolásához, pl. a tag, illetve szülője hozzájárulása révén.

A felületen a következő nézetek érhetőek el a tagokról, bejelentkezés mindegyik eléréséhez szükséges:

 • /tag/AB01234-5/: a tag adatlapja, azon belül is a Cserkész adatok fül, ahol megjelenik a tag neve, ECSET kódja, beceneve, szervezeti hovatartozása (őrs, raj, csapat, körzet, kerület), státusza és jogviszonya, képesítései, fotója. Az ECSET minden felhasználója számára elérhető.
 • /tag/AB01234-5/megbizatas/: A Megbízatások fülön elérhető a tag hatályos és korábbi megbízatásainak listája: melyik egységnél milyen megbízatása van, van-e hozzá valamilyen jogosultság rendelve, a megbízatások kezdete és vége. Az ECSET minden felhasználója számára elérhető.
 • /tag/AB01234-5/jelentesek: A Jelentések fülön elérhető, hogy a tag a csapatok által beadott éves jelentések közül melyik évben melyik csapatnál, milyen jogviszonnyal szerepel. Az ECSET minden felhasználója számára elérhető.
 • /tag/AB01234-5/szemelyes: A Személyes adatok fülön atag további adatai szerepelnek, megtekintéséhez megfelelő jogosultság és hitelesített belépés szükséges.
 • /tag/BA6226-7/szerk/: a tag, illetve azon egységek szerkesztői, amelyekhez tartozik (őrs, raj, csapat, körzet, kerület, szövetség) itt tudják módosítani a tag adatait hitelesített belépés esetén.

Elektronikus tagkártya

Aktív, jelentésben szereplő tagok számára 2022. júliusától elektronikus tagkártyák kerülnek folyamatosan feltöltésre, a korábbi plasztik tagkártyák helyettesítőjeként. Az e-tagkártya a Cserkész adatok fülről érhető el, minden tag csak a saját e-tagkártyájához fér hozzá. Az e-tagkártya használható mobiltelefonról a saját Cserkész adatok oldalt megnyitva, vagy a képre kattintva letölthető egy PDF fájl, benne az e-tagkártyával és további hasznos információkkal.

Képesítések

A tagokhoz beállíthatóak különféle típusú képesítések. A képesítések típusai ECSET szinten egységesen vannak kezelve, bár van köztük amit nem minden szövetség használ.

A tagok képesítéséhez általánosságban beállítható dátum és helyszín, illetve az egyes képesítés kategóriáknál további adatok.

Fogadalmak, ígéretek

Beállításához csapatszintű szerkesztői jogosultság szükséges.

Vezetői képesítések

Megadható külön mezőkön a betétlap száma, a képzés megnevezése és a képzésvezető neve.
Beállításához szövetségi szintű szerkesztői jogosultság szükséges.

Kiképzői képesítések

Megadható külön mezőkön a betétlap száma, a képzés megnevezése és a képzésvezető neve.
Beállításához szövetségi szintű szerkesztői jogosultság szükséges.

Szakági képesítések

Beállításához szövetségi szintű vagy az adott szakághoz tartozó szerkesztői jogosultság szükséges.

Próbák

Beállításához csapatszintű szerkesztői jogosultság szükséges.

Különpróbák

Beállításához csapatszintű szerkesztői jogosultság szükséges.

Szakági különpróbák

Beállításához szövetségi szintű vagy az adott szakághoz tartozó szerkesztői jogosultság szükséges

Egységek

Az egységek alatt a különféle szervezeti és egyéb egységeket értjük, amelyek hierarchiába vannak rendezve.

Az egységek adatlapját szerkeszthetik az egység, és a hierarchiában szövetségi szintig bezárólag az egység fölött lévő szintek szerkesztői.

Általánosságban a következő adatokat tartjuk nyilván az egységekről:

 • név
 • leírás
 • email
 • honlap címe
 • facebook oldal címe
 • cím (ország; megye; irányítószám; település; utca, házszám)
 • levelezési cím (ország; megye; irányítószám; település; utca, házszám)
 • kép
 • színkód (az eseménynaptárban és a hírlevélben ezzel a színnel jelöljük az adott egységhez kapcsolódó tartalmakat)
 • iCal import URL: ha az egység eseménynaptárát az ECSET-en kívül (pl. Google Naptárban) szeretnénk gondozni, az eseményeket akkor is át tudjuk ECSET-be emelni.

Az egységek adatlapján általánosságban a következő fülek érhetőek el:

 • Oldalak: az egység adalapja, valamint a hozzáadott egyedi oldalak érhetőek el innen. Az adatlap és a nyilvános oldalak elérhetőek bejelentkezés nélkül is.
 • Hírek: az egységhez tartozó hírek, bejelentkezve érhetőek el.
 • Naptár: az egység eseménynaptára, elérhető bejelentkezés nélkül is.
 • Tisztségviselők: az egységhez tartozó megbízatással rendelkező tagok, bejelentkezve érhetőek el.

Őrs

Beállítható az őrs korosztálya (farkaskölyök, kiscserkész, cserkész, kósza, vándor, felnőtt) és neme (lány, fiú, vegyes).
Az őrsök egy csapathoz tartoznak, és opcionálisan tartozhatnak egy rajhoz is.
Az őrshöz hozzárendelhetünk tagokat a csapat aktív tagjai közül.
Az adatlapon megjelenik egy Tagok fül is.

Raj

A rajok is kategorizálhatóak korosztály és nem szerint.

Minden raj egy csapathoz tartozik. A rajhoz tartozhatnak őrsök, amelyekhez beállított tagok közvetve az adott raj tagjainak is minősülnek.
Az adatlapon megjelenik egy Tagok és egy Felépítés fül, utóbbin a raj őrsei tekinthetőek meg.

Csapat

Minden csapat egy szövetséghez tartozik. Tartozhat továbbá egy körzethez, és egy kerülethez is.
Minden csapatnak van egy száma, ami szerepel a csapat adatlapjának címében: /<szövetség>/<csapatszám>/
A csapatokat a szövetségi adminisztrátorok és az ECSET rendszergazda tudja hozzáadni, a csapat számát, nevét, körzetét, kerületét, szövetségét ők állíthatják.

A csapatnak térképes alapon beállíthatjuk a pontos koordinátáját.

Az adatlapon megjelenő plusz fülek:

 • Felépítés: a csapathoz tartozó őrsök és rajok érhetőek el innen. Legalább csapatszintű szerkesztési jogosultsággal hozzáadhatóak új őrsök és rajok.
 • Tagok
 • Jelentések
 • Táborok
 • Korfa

Körzet

Minden körzet egy szövetséghez tartozik. Közvetve tartozhat egy vagy több kerülethez is, amennyiben a körzet csapatai kerületekhez is tartoznak.

Kerület

Minden kerület egy szövetséghez tartozik.

Szövetség

Minden szövetség egy fórumhoz, az MCSSZF-hez tartozik.
A szövetségek adatlapjai a rövidítésükről érhetőek el, pl. /mcssz/, /rmcssz/

Fórum

A fórum adatlapjáról (/mcsszf/) elérhetőek a Felépítés fül alatt a fórum tagszövetségei és a fórumszinthez rendelt további egységek.
A Naptár fülön (/mcsszf/naptar/) megjelennek a Fórum, a tagszövetségek és a fórumszinthez rendelt további egységek eseménynaptárai.
A Térkép fülön (/mcsszf/terkep/) a fórum szövetségeihez tartozó csapatok koordinátái érhetőek el.

További egységek

A rendszerbe a szövetségi adminisztrátorok és az ECSET rendszergazda felvihet további típusú egységeket is, amelyek tartozhatnak a fórumhoz, a szövetségekhez, kerületekhez és körzetekhez.

Ezen egységeknek külön beállíthatóak megbízatások, így önmaguknak tudnak eseménynaptárt és híreket szerkeszteni, amelyek tartalmai bekerülnek a "szülő" egység tartalmai közé.

A következő típusú egységek tartoznak ebbe a kategóriába:

 • Lelki közösségek
 • Rendezvények
 • Szakágak
 • Tecnikai csoportok
 • Testületek
 • Vezetőképzések