Egészségügyi szakág

Az MCSSz EÜ Szakág feladatát cserkész szellemiségben, önkéntes alapon végzi, a mindenkor aktuális tudományos normáknak megfelelően.
Középtávú célja a cserkészek elsősegélynyújtási ismereteinek növelése, országos cserkész rendezvények eü hátterének biztosítása, katasztrófahelyzetekben egyszerűbb egészségügyi szolgálat felajánlása és a többi szakág saját eü képzésének szakmai támogatása.
A Szakági tagok a rendszeres közös munkán túl elkötelezettek az egészséges életforma mellett is saját életvezetésük példájával is.

Székhely
1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a
Magyarország
Levelezési cím
1038 Budapest, Határ út 22.
Magyar
Facebook oldal
fb.com/hungarianscoutrescue
E-mail
hungarianscoutrescue@gmail.com